Απόψεις

Σχόλια ΠΕΜΗ ΚοινΣΕπ – Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

[spacer height=”20px”] Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Τα σχόλια αφορούν το Άρθρο 1. Η θέση των Κοιν.Σ.Επ. στην οικονομία διαφέρει ως προς το αναπτυξιακό μοντέλο από τις υπόλοιπες…

Read More

Υπάρχει στην Ελλάδα ανθρωπιστική κρίση; – Ευάγγελος Σπινθακάκης

[spacer height=”20px”]Υπάρχει στην Ελλάδα ανθρωπιστική κρίση;[spacer height=”5px”] Ανθρωπιστική κρίση, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει ασυνήθιστη και γενικευμένη απειλή για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία ή τη διαβίωση. Φτώχεια, ανεργία, ναι, αλλά ανθρωπιστική κρίση στην…


Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην κοινωνία των πολιτών – Στέλιος Κατωμέρης

[spacer height=”20px”]Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην κοινωνία των πολιτών. Στέλιος Κατωμέρης (Περιφερειακός Μηχανισμός Κοιν.Σ.Επ Αττικής)[spacer height=”10px”] https://www.facebook.com/groups/811020185655452/?ref=bookmarks Παρά το γεγονός ότι οι ορισμοί και αποσαφηνίσεις των περισσοτέρων εννοιών στο παρόν κείμενο προέρχονται από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, απηχούν και τις…


“Κώδικας Δεοντολογίας” για Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Προσέξαμε έναν “κώδικα δεοντολογίας” για κοινωνικές επιχειρήσεις που κυκλοφόρησε σε “κλειστό κύκλωμα” προς “διαβούλευση” χωρίς να το πάρουν είδηση οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Πάλι κάνουν κέντημα κάποιοι εκτός κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τις Κοιν.Σ.Επ. Για να μην παρεξηγηθούμε, καλές και άγιες…