Ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), μέσω της δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος, υποδομών και θεσμικών εργαλείων, που θα διευκολύνουν τους  φορείς που εντάσσονται θεσμικά και νομικά σε αυτήν. Περισσότερα