ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

[spacer height=”20px”]ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αφορά σε στοιχεία του μητρώου έως 31/12/2015 τα οποία συγκεντρώθηκαν και μας γνωστοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016.
Έχουν αφαιρεθεί οι 278 διαγραφές, οι ΚΟΙΣΠΕ και οι Άλλοι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας (ΑΦΚΕ).