Δελτίο Τύπου

[spacer height=”20px”]Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη προγραμματική συνέλευση του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Αττικής (Πε.Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής) 3 & 4/10/2015.

Κατά την διάρκεια της κορυφαίας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα της Αττικής εκδήλωση τοποθετήθηκαν μέλη της Γενικής Συνέλευσης με προτάσεις και διευκρινήσεις δράσεων που είναι αναγκαίες να γίνουν στην επόμενη περίοδο. Ανταλλάξαμε απόψεις επί της επιχειρησιακής δομής της σύμπραξης και καταλήξαμε σε κοινές διαπιστώσεις και αποφάσεις.

Την δεύτερη μέρα ψηφίστηκαν οι αποφάσεις δράσεων και έγινε ευρεία συζήτηση τόσο για τον τρόπο υλοποίησης όσο και για τις ειδικές επιτροπές και τα μέλη τους που θα τις πραγματοποιήσουν αλλά και ημέρα ψηφίστηκε κατ άρθρο το μεγαλύτερο μέρος του Ηθικού Κώδικα Δεοντολογίας του Πε.Μη.Κοιν.Σ.Επ. Αττικής ο οποίος θα αποτελέσει το ορόσημο της λειτουργίας μας στο εξής. Λόγω της μεγάλης διάρκειας των συζητήσεων και διευκρινήσεων αναφορικά με τα άρθρα του προαναφερθέντος σημαντικότατου κειμένου ανανεώσαμε το ραντεβού μας σε μια νέα συνάντηση εντός του Νοεμβρίου 2015 όπου θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για τον Ηθικό Κώδικα Δεοντολογίας και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πε.Μη. Κοιν.Σ.Επ. Αττικής.

Ευχαριστούμε την διοίκηση του City Unity College και την επιστημονική συνεργάτιδα του κολλεγίου και μέλος της Γ.Σ. μας κα Φιόρη Ζαφειροπούλου (Κοιν.Σ.Επ The Nest) η οποία φρόντισε τόσο τώρα όσο και σε παρελθούσες συναντήσεις των οργάνων μας για την πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα.

Το Δ.Σ.