Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) για δημιουργία ενώσεων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η Ένωση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “Δυναμική” με έδρα στην Αττική, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 1ο διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar) με θέμα “Δημιουργία Ενώσεων ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” (άρθρο 9 Νόμου 4430/2016), που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαρτίου στις 17:30, και θα μεταδοθεί ζωντανά στο Facebook μέσα από την ομάδα “Δικτύωση ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” https://www.facebook.com/groups/811020185655452/

Σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. σε όλη την Ελλάδα σχετικά με τις ενώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 του νόμου 4430/2016, και να απαντηθούν οι σχετιζόμενες απορίες για τους λόγους ύπαρξης, δημιουργίας, λειτουργίας και μεταξύ τους δικτύωσης.

Την παρουσίαση θα κάνει ο πρόεδρος της “Δυναμικής Ένωσης” Θωμάς Σοπιλίδης. Περαιτέρω πληροφορίες για την “Δυναμική Ένωση” θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.socialcoop.gr