Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. «Δυναμική»

Αγαπητές φίλες, φίλοι,

Σε συνέχεια της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ένωσής μας που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 03/01/2022, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην -εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον της ένωσης- γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 17/01/2022 με ώρα έναρξης 19:30, για τη συμμετοχή σας παρακαλώ χρησιμοποιείστε τον παρακάτω skype υπερσύνδεσμο

  • 1η γενική συνέλευση Δευτέρα 17/01/2022 19:30 απαρτία με 13 μέλη, αν όχι=
  • 2η γενική συνέλευση Δευτέρα 24/01/2022 19:30 απαρτία με 8 μέλη, αν όχι=
  • 3η γενική συνέλευση Δευτέρα 31/01/2022 19:30 απαρτία με 7 μέλη

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός, έγκριση οικονομικών καταστάσεων,απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα για τη χρήση από 01.01.2020 έως και 31.12.2021 σύμφωνα με το 11ο αρθ. παρ. 2δ και 2ε  του καταστατικού της ένωσης
  2.  Αποχώρηση και διαγραφή μελών σύμφωνα με το 7ο και 8ο αρθ. του καταστατικού της ένωσης
  3.  Ενημέρωση για την αδυναμία εύρεσης φορολογικής έδρας, έκδοσης Α.Φ.Μ και φορολογικής λειτουργίας της ένωσης.
  4. Υποψηφιότητες για εφορευτική επιτροπή,απαιτούνται 3 (τρεις) σύμφωνα με το 12ο αρθ. του καταστατικού της ένωσης
  5. Υποψηφιότητες για Διοικητικό συμβούλιο  απαιτούνται τουλάχιστον 8 [πέντε (5) τακτικά και ισάριθμα ή, κατ’ ελάχιστον, τρία (3) αναπληρωματικά μέλη] σύμφωνα με το 15ο αρθ. του καταστατικού της ένωσης

Ελπίζω να καταφέρουμε, με το ένα ή με το άλλο τρόπο, να συνεδριάσουμε και να συναποφασίσουμε για το παρόν και το μέλλον της ένωσής μας.

Με εκτίμηση
Θωμάς Σοπιλίδης

Δημοσιεύθηκε στη Νέα