Η "Δυναμική Ένωση" ΚΟΙΝΣΕΠ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Σε κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Δευτεροβάθμια Ένωση Κοινσεπ “Δυναμική Ένωση” αποτελούμενη από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του διοικητικού μας συμβουλίου Θωμά Σοπιλίδη & Αλέξανδρου Μοζ, αντιστοίχως, με τον υπουργό Ανάπτυξης κ.Άδωνι Γεωργιάδη και με τον διευθυντή του υπουργικού γραφείου, κ. Ιωάννη Θεοδωράτο.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης γνωστοποιήθηκαν και συζητήθηκαν, σε μία πρώτη προσέγγιση, όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις παρακάτω -ενδεικτικά αναφερόμενες- θεματικές ενότητες:

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Άμεση συγκρότηση και σύγκλιση της Εθνικής και Συντονιστικής Επιτροπής …
2. Χρηματοδότηση: Άμεση Αξιοποίηση των αδιάθετων κεφαλαίων ΕΣΠΑ / ΠΕΠ 2014 – 2020…
3. Ανάπτυξη: Δημιουργία 10.000+ νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας, μέσω Ενώσεων και Κοινοπραξιών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ…
4. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης …
5. Δικτύωση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση: Εκστρατείες ενημέρωσης και πληροφόρησης …

Στη συνέχεια, επεδόθη το σχετικό με τις παραπάνω ενότητες θεματολογικό υπόμνημα στα χέρια του υπουργού.Τέλος, ορίσθηκε νέα συνάντηση εντός του Φεβρουαρίου, με σκοπό την ενδελεχή επανεξέταση των συζητηθέντων θεμάτων.

Δημοσιεύθηκε στη Νέα