Η Δυναμική Ένωση στην εκδήλωση της Federation of European Social Employers

English text follows

Στην ‘διάσκεψη εργασίας’, της “Federation of European Social Employers” (FESE), η οποία συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα από την “Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.” & του ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, συμμετείχε η “Δυναμική Ένωση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αττικής”, δια του Γ.Γ. της κου Αλεξάνδρου Μοζ.

Η συμμετοχή της Ένωσης στην εν λόγω εκδήλωση, όσον αφορά την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα, συνέβαλε στην διευρωπαϊκή δικτύωση του φορέα μας, στην ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών, κατάθεση απόψεων και καλών πρακτικών, ώστε έτσι να ενισχυθεί η θέση του και σε διεθνές επίπεδο.

Κατά την διάρκεια της διασκέψεως, έγινε εκτενής ενημέρωση περί των θέσεων και των διευρωπαϊκών δράσεών της FESE. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία της γνωριμίας και ανταλλαγής θέσεων και απόψεων, μεταξύ όλων των συμμετεχόντων κοινωνικών φορέων.
Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της FESE, οι κοι Sylvan Renouvel (Δ/ντής) & Jiri Horecky (Αντιπρόεδρος), έλαβαν σοβαρά υπ’ όψιν τους τις θέσεις, τις απόψεις, τις πληροφορίες και τις εκτιμήσεις που -επί διαφόρων θεματικών ενοτήτων- κατέθεσε η “Δ.Έ.”.

Άλλο ένα ενδιαφέρον δεδομένο ήταν το ότι υπήρξε εκπροσώπηση του άμεσα ενδιαφερόμενου κι εμπλεκόμενου υπουργείου εργασίας, δια της κας Ε. Μιχαϊλίδου, από το “τμήμα πολιτικών & ελέγχου ΚΟΙΝΣΕΠ”.

Η “Δ.Έ.” δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους εκπροσώπους της διοργάνωσης, (ΠΕΨΑΕΕ & ΕΕΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ) που (δια της επαφής του αντιπροέδρου μας, κου Στέλιου Κατωμέρη) μας απηύθυναν την πρόσκληση για συμμετοχή μας σε αυτήν την ‘Συνάντηση Εργασίας’ του FESE.

Σημαντική εξέλιξη, τόσο σημειολογικώς όσο και ουσιαστικώς, ήταν το γεγονός ότι -στο περιθώριο της διασκέψεως- συζητήθηκε η -εν ευθέτω- ένταξη της “Δ.Έ.” (και μελλοντικά, της υπό σύστασης “Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Κ.ΑΛ.Ο.”) στις τάξεις της FESE.

English text

At the ‘Conference’ of the “Federation of European Social Employers” (FESE), which was co-organized in Athens by “Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.” & EEA MARGARITA, participated in the “Dynamic Union of SOCIAL COOPERATIVE ENTITIES of Attica”, through its G.G., mr. Alexander Moz.

The Union’s participation in this event, in the area of ​​social economy & social entrepreneurship, has contributed to the trans-European networking of our organization, to the exchange of knowledge and information, to the exchange of point of views and best practices, thereby strengthening its position internationally.

During the conference, extensive information on FESE’s trans-European positions and actions was provided.
Also, it was an opportunity to get to know eachother and exchange views and opinions among all the participating social entities.

Indeed, representatives of FESE, jointly Sylvan Renouvel (Director) & Jiri Horecky (V. President), took in serious consideration the point of views, opinions, information and assessments submitted -by our Union- about the various themes!

Another interesting fact was that there was a representation of the relevant & directly involved Ministry of Labor, by Ms E. Michaelidou, from the “social entrepreneurship Policy & Control Division”.

The “D.U.” did not fail to thank the representatives of the event, (PEPSAEE & EEA MARGARITA) who (through the contact of our Vice President, mr. Stelios Katomeris) addressed our invitation to participate in this FESE ‘Workshop’.

An important development, both symbolically & substantially, was the fact that -on the sidelines of the conference- the “inevitable” inclusion of the “D.U.” was discussed (and in the ‘open future’, of the “Panhellenic Federation of Associations KALO” being set up) in the ranks of FESE.