Η "Δυναμική Ένωση" στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών


Συνάντηση για εκατέρωθεν ενημέρωση, σχετικά με το θέμα της ένταξης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στο Γ.Ε.ΜΗ., πραγματοποίησαν την Τρίτη 28/01/2020 στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής «Δυναμική Ένωση» με τον κ. Σύρο Κοσκοβόλη υπεύθυνο προγραμμάτων του ΕΕΑ.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με βασική θεματολογία την δυνατότητα ανάπτυξης του πεδίου της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στο Νομό Αττικής αλλά και σε όλη Ελλάδα, μέσα από ευρύτερα συνεργατικά σχήματα, συνέργειες, κοινοπραξίες κ.α.

Μέσα από την δημιουργικό διάλογο, καταγράφηκαν ιδέες και προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω διάλογο μεταξύ του Ε.Ε.Α. και της «Δυναμικής Ένωσης».

Την «Δυναμική Ένωση» εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θωμάς Σοπιλίδης, ο Γραμματέας κ Αλέξανδρος Μοζ, και το μέλος κ. Αργύρης Καραβούλιας

Δημοσιεύθηκε στη Νέα