Πρόγραμμα Επενδυτικής Ετοιμότητας για τη διασύνδεση με χρηματοδοτικά εργαλεία – Επιχειρώ Κοινωνικά

[spacer height=”20px”]

Αγαπητές/αγαπητοί,

Το «Επιχειρώ Κοινωνικά» της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ) του Δήμου Αθηναίων υλοποιεί το πρόγραμμα Επενδυτικής Ετοιμότητας κοινωνικών επιχειρήσεων καιεπιχειρήσεων κοινωνικού αντίκτυπου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις εξειδικευμένες υπηρεσίες επενδυτικού σχεδιασμού και δικτύωση με δυνητικούς επενδυτές.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινωνικού αντικτύπου που βρίσκονται σε ώριμο στάδιο, θέλουν να αναπτύξουν περαιτέρω τη δραστηριότητά τους και εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων.

Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και αφορούν σε:

 • Διαγνωστική αναγκών για επενδυτικό σχέδιο
 • Ομαδική Συμβουλευτική: Κατάρτιση σε θέματα επενδύσεων για κοινωνικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινωνικού αντικτύπου
 • Εξατομικεύμενη Συμβουλευτική:
  – Αξιολόγηση επενδυτικής ετοιμότητας (investment readiness) της επιχείρησης
  – Ανάπτυξη – εξειδίκευση επενδυτικού σχεδίου
 • Απόκτηση τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών
 • Δικτύωση με επενδυτές και χρηματοδοτικά εργαλεία μέσα από:
  – τη  συμμετοχή σε εργαστήρια ή/και επιχειρηματικές αποστολές δικτύωσης με σκοπό την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης

Συμπληρώστε την αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 18 Απριλίου. Μαζί μπορούμε να βάλουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Αθήνα.

Η Ομάδα του Επιχειρώ Κοινωνικά

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2103312002 (κ. Γιάννης Βήκας) ή στο e-mail social@developathens.gr