Σχόλια ΠΕΜΗ ΚοινΣΕπ – Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

[spacer height=”20px”]

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Τα σχόλια αφορούν το Άρθρο 1.

Η θέση των Κοιν.Σ.Επ. στην οικονομία διαφέρει ως προς το αναπτυξιακό μοντέλο από τις υπόλοιπες ιδιωτικές επιχειρήσεις με τις οποίες μας συμπεριλαμβάνει στο εν λόγω σχέδιο νόμου.

Ο νομοθέτης για άλλη μια φορά τις προσάρτησε ως politically correct κίνηση ωστόσο όποιος γνωρίζει επακριβώς την λειτουργία και το ύφος της λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. καταλαβαίνει ότι δεν μας αφορά ελλείψει κοινών στόχων με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ο στόχος των Κοιν.Σ.Επ. εισερχόμενες στην στην ιδιωτική οικονομία είναι να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και επανένταξη των ανέργων ειδικών ομάδων και όχι κέρδος στους εταίρους που πολύ καλά κάνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Οι Κοιν.Σ.Επ. περικλείουν και προωθούν το εντός τους ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο της αγοράς αλλά όχι και το χρηματικό, διότι δεν το διαθέτουν.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως εκ του νόμου 4019/11 είναι ελεγχόμενης λειτουργίας και όπως ο νόμος ρητά υπαγορεύει δεν διανέμουν κέρδη στους εταίρους-μέλη.
Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν ανήκουν στην ιδιωτική κερδοσκοπική οικονομία έτσι ώστε να επενδύουν έστω κατά το απαιτούμενο ποσοστό που ζητά ο νέος νόμος.
Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι εργασιακοί συνεταιρισμοί εντάσεως εργασίας και όχι κεφαλαίου. Συνεπώς η επενδυτική τακτική που υπαγορεύουν τα άρθρα για άλλη μια φορά γίνεται για λόγους αντιπερισπασμού και δεν τις αφορά.

Εμείς οι Κοιν.Σ.Επ. πιστεύουμε ότι χρειάζεται ειδικός αναπτυξιακός νόμος κοινωνικής οικονομίας. Συνεπώς η θέση μας στην διαβούλευση θα είναι αυτή αλλά και στο επερχόμενο συνέδριο.