Με δράσεις μέσω δημιουργίας  ενώσεων, κοινοπραξιών και θερμοκοιτίδων, που αφορούν στο συντονισμό των δράσεων, την ενίσχυση των παραγωγικών εγχειρημάτων, και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας. Περισσότερα