Σύναψη συνεργασιών με Εθνικούς / Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, για ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας, για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Περισσότερα