Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην κοινωνία των πολιτών – Στέλιος Κατωμέρης

[spacer height=”20px”]Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στην κοινωνία των πολιτών. Στέλιος Κατωμέρης (Περιφερειακός Μηχανισμός Κοιν.Σ.Επ Αττικής)[spacer height=”10px”] https://www.facebook.com/groups/811020185655452/?ref=bookmarks Παρά το γεγονός ότι οι ορισμοί και αποσαφηνίσεις των περισσοτέρων εννοιών στο παρόν κείμενο προέρχονται από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, απηχούν και τις…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ – Δελτίο Τύπου

Νέοι Ορίζοντες Κοιν.Σ.Επ  Δελτίο Τύπου Οι «Νέοι Ορίζοντες» με ιδιαίτερη χαρά και τιμή προσθέτουν στο πελατολόγιο τους αναλαμβάνοντας από τον Μάιο του 2016 έως και τον Δεκέμβριο του ίδιουέτους, τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Το…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  


Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια

[spacer height=”20px”] Αναβίωση των Κοιν.Σ.Επ. που διαγράφησαν αυτοδίκαια Αριθμ. 11886/514 (ΦΕΚ Β’ 842/30-03-2016) AΠΟΦΑΣΗ ΤΗς ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[spacer height=”10px”] 1. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.), που συστάθηκαν βάσει του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/ Α΄) και διαγράφηκαν…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μικροπιστώσεις EMN

[spacer height=”20px”]European Microfinance Network http://www.european-microfinance.org/index.php

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

[spacer height=”20px”]ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΣΕΠ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αφορά σε στοιχεία του μητρώου έως 31/12/2015 τα οποία συγκεντρώθηκαν και μας γνωστοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016. Έχουν αφαιρεθεί οι 278 διαγραφές, οι ΚΟΙΣΠΕ και οι Άλλοι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας (ΑΦΚΕ).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  «Enjoy it’s from Europe»

  «Enjoy it s from Europe» – Μέχρι τις 28 Απριλίου οι αιτήσεις για τα νέα προγράμματα προώθησης τροφίμων, με απευθείας χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Δέκα (10) προκηρύξεις για ισάριθμα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων από ομάδες…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •